Slovníček pojmů

V našem oboru se vyskytuje řada odborných termínů a zkratek, které nemusí být každému srozumitelné. Zde uvádíme vysvětlení některých termínů, se kterými se můžete setkat.

Jednotlivé pojmy budeme průběžně doplňovat. Děkujeme za pochopení.