Servisní služby zdarma pro naše zákazníky

6. května 2012

V dnešním světě orientovaném na obchod jsme všichni zákazníky. Každý z nás se snaží najít produkt, který bude přesně odpovídat jeho představám. Při výběru služby je volba složitější, protože nelze přihlížet pouze k samotné ceně, ale zejména k tomu, co je v dané ceně zahrnuto. Mělo by nás především zajímat, zda je cena konečná, zda a v jaké kvalitě je poskytován servis, jaké je zázemí firmy, jak dostupná je technická podpora a zda je technická podpora zpoplatněna.

Službu je tedy nutné vnímat jako komplex všech činností, které ji vytvářejí. Při výběru je nejlepším pomocníkem projekce ceny do delšího časového období. Pak je snadnější pochopit, proč je službu důležité posuzovat komplexně. Výběr je potřeba pečlivě zvážit a počítat do ceny i náklady servisních zásahů, výměnu zařízení a technickou podporu.

V oblasti telekomunikací a internetového připojení se stává, že problémy mohou být způsobené zákazníkem. Pokud je služba dotovaná z následných činností spojených s řešením těchto problémů, vede to k výraznému nárůstu celkových nákladů, byť je cena měsíčního paušálu nižší. Naše společnost svým zákazníkům garantuje zdarma servisní činnost, technickou podporu a výměnu zařízení. Čím déle jste u nás, tím máte větší nárok na počet servisních hodin ročně (více v přehledu níže).

Věrnostní bonus pro naše zákazníky:

Podrobné informace o servisní činnosti společnosti Internet Pb.