15.9. došlo k výpadku optické trasy našeho dodavatele ČDT

21. září 2007

Výpadek byl způsoben záměrným poškozením vedení optického kabe- lu. Protože tento incident nebyl prvním, naše společnost přijala opatření a do konce roku 2007 bude využívat také služeb jiného posky- tovatele optické trasy. Za vzniklé komplikace se omlouváme.