Zasílání dokladů

19. prosince 2007

Vzhledem k neustále rostoucím nákladům na administrativu spoje- nou s tiskem a zasíláním daňových dokladů jsme nuceni tento úkon od 1.12.2007 zpoplatnit. Poplatek za administraci byl stanoven na 20 Kč. Faktury zasílané elektronicky na e-mail a faktury v našem zákaz- nickém systému budou k dispozici ZDARMA! Proto na tomto místě zdůrazňujeme, že pokud nechcete platit administrativní poplatek 20 Kč za zasílání tištěné verze daňového dokladu, nastavte si zde e-mail pro zasílání dokladů elektronicky. Pokud neznáte vaše přístupové jméno a heslo pro přístup do zákaznického systému, získáte ho zde.