Informace pro uživatele připojené v Březnici, Rožmitále p. Třemšinem a přilehlých oblastech:

1. října 2009

Vážení uživatelé,

dlouhodobě se snažíme o neustálé zlepšování našich služeb. Z tohoto důvodu budeme ve Vaší lokalitě v průběhu měsíce října provádět změny technického charakteru, konkrétně změnu veřejných IP adres a změnu dodavatele IP konektivity.
Většiny z Vás se úpravy vůbec edotknou, vyjímečně může však docházet ke krátkým výpadkům konektivity, i když se budeme snažit tyto změny provádět mimo hlavní časy používání služeb. O případných konkrétních změnách týkajících se Vašeho připojení Vás budeme včas informovat.