Informace pro uživatele – plátce DPH

14. října 2016

Ke dni 1.10.2016 začala platit změna v uplatňování DPH u telekomunikačních služeb poskytovaných Vám naší společností. Vládním nařízením č. 296/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů, bylo zavedeno použití tzv. režimu přenesení daňové povinnosti k DPH („reverse charge“) v telekomunikacích.

Služby, kterých se tato úprava týká, jsou definovány jako: poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb.

Bude se tedy jednat především o veškeré aktivní telekomunikační služby poskytované na velkoobchodní úrovni mezi podnikateli (plátci DPH), kteří tyto služby dále prodávají jiným osobám, zejména konečným spotřebitelům.

Vycházíme z předpokladu, že naše služby využíváte jako konečný spotřebitel a nedochází k přeprodeji. Z tohoto důvodu Vám budou služby i nadále fakturovány ve standardním režimu DPH. Pokud tomu tak je, prosíme na tuto informaci nereagujte.

Pokud by však byl náš předpoklad mylný, neprodleně (nejdéle do 20.10.2016) nám sdělte na email fakturace@pb.cz, zda a v jakém rozsahu jsou Vámi odebírané telekomunikační služby přeprodávány ve shora uvedeném smyslu třetím osobám.