Informace o plánovaných úpravách sítě

12. října 2016

Naše společnost, se neustále snaží zlepšovat a rozšiřovat své služby. Tímto se na Vás obracíme s informací o připravovaných změnách. V průběhu měsíce října bude docházet k posilování našich mezinárodních propojů do sítě Internet a k dodavatelům televizního signálu, čímž pro Vás připravíme cestu k ještě rychlejšímu Internetu a příjmu ještě kvalitnějšího obrazu. Tyto změny s sebou nesou riziko drobných výpadků služeb během provádění prací, avšak věříme, že většiny z Vás se nedotknou, protože veškeré změny budeme provádět mimo hlavní časy používaní služeb, tj. v nočních až ranních hodinách. Konkrétní kroky budeme vždy s předstihem uveřejňovat na našem webu www.internetpb.cz.