Odesílání e-mailů z cizích sítí

14. ledna 2008

Od 14.1.2008 je na našem poš- tovním serveru k dispozici SMTP autorizace. Pokud si ve svém poštovním klientovi nastavíte ově- řování jména a hesla pro server odchozí pošty, můžete bez omezení posílat maily z cizích sítí pomocí našeho serveru. To dosud nebylo možné. Přihlašovací údaje použijte stejné jako u POP3 (příchozí pošty).